Skyddat boende - Villa Elsa AB

Boende

Välj mellan kollektivtboende eller egna lägenheter. Våra boenden och lägenheter är spridda runt om i Mellansverige.

Bostad

 100 % utav våra placerade klienter har vi hjälpt till egen bostad när en aktiv hotbild inte längre förekommit. 

Barn

 Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö därför erbjuder vi en kreativ och pedagogisk miljö ihop med en förskollärare med närhet till skog och natur. 

Varför Villa Elsa

 

Vi har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer. Våra hem är placerade i olika delar av landet för att kunna erbjuda alternativ utifrån hotbild. I verksamheterna kan vi ta emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Placeringarna sker på uppdrag av socialtjänsten, vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. Vi har även möjligheten att ta emot män. Dessa män bor inte i ett kollektivt utan i Villa Elsas lägenheter. Under boendetiden får man hjälp med att bearbeta sina upplevelser och påbörja resan till ett fungerande liv. I stödsamtal pratar man bland annat om våldet och självkänslan.Vi erbjuder även gruppsamtal för att stärka identiteten, självständigheten och tron på framtiden. Vid alla placeringar på Villa Elsas skyddsboende genomförs hot-och riskbedömningar samt säkerhetsplaneringar. Vi erbjuder praktisk hjälp och stöd till exempel i kontakten med myndigheter. Stödet ska utgå från den enskildes behov och önskemål samt möjliggöra vägen mot ett självständigt liv. 

Team

På Villa Elsas skyddsboende sätter vi individen i centrum. En styrka i arbetet med de boende är tillgången till ett team med kompetens för att arbeta med trauman och krisbearbetning. Vårt team har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, hedersförtryck och hedersbrott.

Kulturkompetens

Alla ska känna sig välkomna till Villa Elsas skyddsboende. Därför har vi medarbetare som kan olika språk. I vår grupp har vi medarbetare som utöver svenska, talar persiska, arabiska, kurdiska, dari och somaliska. Innom gruppen har vi hög utbildningskompetens.

Aktivering

Villa Elsas skyddsboende har ett helhetstänk där vi erbjuder både gemensamma och individuella dagsaktiviteter för de boende. Det kan innebära både barnoch vuxenanpassade aktiviteter i- och utanför hemmet. Vi stöttar de boende med målet att bli självförsörjande och påbörja studier eller komma ut på arbetsmarknaden.

Ta kontakt med oss redan idag.

Villa Elsa AB orgnr: 559101-9376 – Vasagatan 28, 11120 Stockholm. Maila oss på info@villaelsa.se eller ring oss på 0700926595 samt på vår journummer 0700329923. Nedan några kommuner som vi idag hjälper och har hjälpt. Fri hämtning över hela Sverige!