top of page
Image by Gemma Chua-Tran

Villa Elsa AB

Kravet om regelbunden fortbildning

Vi har utvecklat en utbildningsplan: För att säkerställa att personalen får den nödvändiga utbildningen och fortbildningen om våld i nära relationer är det viktigt att utveckla en utbildningsplan. Denna plan kan inkludera kurser, seminarier, workshops, online-utbildningar, eller andra typer av utbildningsmaterial.

 

Sätt upp mål och riktlinjer: Målen och riktlinjerna för utbildningsplanen baseras på de specifika behoven och förutsättningarna för uppdragen. De kan inkludera att personalen ska kunna identifiera tecken på våld i nära relationer, kunna hantera situationer där våld i nära relationer misstänks och också ha kunskap om lokal och nationell lagstiftning och stödmöjligheter.

 

Vi sätt upp en tidsplan: För att säkerställa att personalen får den nödvändiga fortbildningen är det bra att och användbart att sätta upp en tidsplan för utbildning och fortbildning. Tidsplanen baseras på utbildningsbehoven och tillgängliga resurser, samt prioritera att personalen har tid att delta i utbildningen och fortbildningen.

 

Olika utbildningsmetoder: Det är viktigt att använda en variation av utbildningsmetoder för att tillgodose behoven och lärandestilarna hos olika typer av personal. Till exempel kan kurser och seminarier vara effektiva för att introducera ny information, medan online-utbildning och självstudier kan vara lämpliga för att främja kontinuerligt lärande och fortbildning.

 

Utvärdera och revidera: För att säkerställa att personalen har tillräckliga kunskaper och verktyg för att hantera våld i nära relationer utvärderas och revideras utbildningsplanen regelbundet. Detta innebär att man tittar på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras, och vidtar lämpliga åtgärder för att förbättra utbildningsplanen.

 

Det är viktigt för oss att utbildningarna och kurserna anpassas efter organisationens och personalens specifika behov och arbetsuppgifter. Det är också viktigt att utbildningarna uppdateras och fortbildning erbjuds regelbundet för att säkerställa att personalen har uppdaterade kunskaper och färdigheter.

Image by Karlo Boni

Kontakta oss

Villa Elsa AB  - 559101-9376

Vasagatan 28, 11120 Stockholm.

 

Maila oss på: info@villaelsa.se

Ring oss på: 0700926595

Vårt journummer: 0700329923.

 

Fri hämtning över hela Sverige! 

bottom of page