top of page

Akutplacering – Placeringsförfrågan med kort varsel

Ibland behöver en placering i skyddat boende ske snabbt. Villa Elsa kan ta emot personer på kort varsel.

Hur går en akut placering till?

Villa Elsas jourlägenheter står redo att på mycket varsel ta emot personer som behöver akut skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Det är socialtjänsten som utreder och beviljar insatsen skyddat boende. När ordinarie socialtjänst har stängt finns socialjouren att tillgå. Det är sedan socialjouren som placerar den boende akut i Villa Elsas jourlägenheter.

Vilka personer bor i en skyddslägenhet?

Vid en akut skyddsplacering kan även barn medfölja.

Skyddat boende som vittnesskydd

Vittnesskydd skiljer sig från traditionell skyddsplacering och är ett skydd som ges från samhället till ett vittne som hotats eller riskerar att hotas före, under, och efter en rättegång. Det är polisen som bedömer hur stort skyddsbehovet är och vilken typ av skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet. Villa Elsa erbjuder skyddat boende i egen lägenhet för den som blir beviljad i insatsen vittnesskydd.

Skyddade personuppgifter

Alla som bor i Sverige kan man ansöka om skyddade personuppgifter om det finns särskilda skäl. Det finns tre nivåer av skyddad identitet:

  1. Sekretessmarkering som är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret.

  2. Skyddad folkbokföring som ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. Du får din post via Skatteverket.

  3. Fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer. Gäller den som är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet.

Image by Karlo Boni

Kontakta oss

Villa Elsa AB  - 559101-9376

Vasagatan 28, 11120 Stockholm.

 

Maila oss på: info@villaelsa.se

Ring oss på: 0700926595

Vårt journummer: 0700329923.

 

Fri hämtning över hela Sverige! 

bottom of page